Twoje zakupy

Wartość zamówienia: 0 PLN

więcej

Regulamin

 • Polityka prywatności

  Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy i jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem "Owocowy Świat" - Krzysztof Kur, ul. Przyjaciół Żołnierza 4, 71-670 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@owocowyswiat.szczecin.pl

  I. Dane zbierane przez sklep internetowy

  I. A Dane zbierane podczas rejestracji

  1. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.
  2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy
  3. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

  I. B Dane zbierane podczas transakcji zakupu

  W celu dokonania transakcji zakupu Klient podaje m.in.: imię i nazwisko, adres dostawy.

  I. C Dane zbierane automatycznie

  1. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki ?cookies? (?ciasteczka?), system ?Google Analytics?
  2. Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.
  3. Sklep Internetowy zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu Internetowego.

  II. Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy

  1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest obowiązkowa jeśli Klient chce złożyć zamówienie.
  2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
  3. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne, w celu realizacji zamówienia.
  4. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.
  5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.
  6. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.
  7. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytanie Klienta.
  8. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
  9. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

  III. Zmiana danych

  1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
  2. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.
  3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

  IV. Usuniecie konta

  Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

  V. Zabezpieczenie danych

  1. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

  VI. Polityka plików ?cookies?

  Niniejsza Polityka dotyczy plików ?cookies? i odnosi się do strony internetowej sklepu owocowyswiat.szczecin.pl

  1. Poprzez pliki ?cookies? należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. ?Cookies? zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki ?cookies? używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  3. Stosowane są dwa rodzaje plików ?cookies? ? ?sesyjne? oraz ?stałe?. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików ?cookies? albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki ?cookies? wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
  4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików ?cookies? mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików ?cookies? na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików ?cookies? w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ?cookies? dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików ?cookies?, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  VII. Zmiana Polityki Prywatności

  Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

Używając tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Regulamin Platformy Owocowy Świat
I. Informacje ogólne
Regulamin poniższy reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem Platformy Owocowyswiat.pl działającej pod adresem internetowym: www.owocowyswiat.pl
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę Owocowy Świat Krzysztof Kur z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza 4 71-670 Szczecin Nip 852-105-45-86
- Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
- Platformie – rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym www.owocowyswiat.pl służącą do prezentacji towarów oferowanych przez Sklepy oraz składaniu i ewidencjonowaniu Zamówień.
- Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepach.
- Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się na stronie www.owocowyswiat.pl wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
- Dostawcy – należy przez to rozumieć podaną firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy. Sprzedawca zapewnia dostarczanie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na stronie owocowyswiat.pl podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.
- Sklepie – należy przez to rozumieć sklepy działające pod marką Owocowy Świat. Adresy poszczególnych Sklepów dostępne są na stronie www.owocowyswiat.pl
- Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.
- Placówce Handlowej Sprzedawcy – należy przez to rozumieć sklepy prowadzone przez Sprzedawcę pod nazwą handlową Owocowy Świat.
II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień
Korzystanie z Platformy www.owocowyswiat.pl jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
komputer PC;
szerokopasmowe łącze internetowe;
przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
aktywne konto e-mail
telefon komórkowy lub tablet z dostępem do Internetu;
system operacyjny Android.
Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem
Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
Login i hasło mają charakter poufny.
W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
Zamawiający składa Zamówienie na Platformie www.owocowyswiat.pl Sprzedawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia. W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający powinien potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu. Sprzedawca może zrezygnować z procedury potwierdzania w przypadkach realizacji kolejnych Zamówień tego samego Zamawiającego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego numerem Zamówienia.
Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.
Dokonywanie Zamówień za pomocą www.owocowyswiat.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się:
w przypadku dostawy Zamówień dokonywanej przez Firmę Kurierską lub Transportem Własnym – do trzech dni roboczych
w przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji osobistego odbioru zamówionych Towarów – w godzinach otwarcia Sklepu wybranego przez Zamawiającego jako miejsce osobistego odbioru zamówionych Towarów.
Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją Zamówień za pośrednictwem strony www.owocowyswiat.pl
telefonicznie pod numerem telefonu: 500 224 998,
za pośrednictwem e-mail: sklep@owocowyswiat.pl
listownie na adres Sprzedawcy:
Owocowy Świat
Krzysztof Kur
ul. Przyjaciół Żołnierza 4
71-670 Szczecin


Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Towarów bez wad oraz do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17. poniżej.
Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:
paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia
oraz
informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
.
W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru (o ile występują).
Zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy sprzedaży Towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

III. Zasady płatności
Aktualnie dostępne formy płatności są określone na stronie internetowej www.owocowyswiat.pl . Z reguły dostępne formy płatności to:
a) gotówka (pobranie) – zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru,
b) przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu,
c) karta kredytowa i karta płatnicza u Dostawcy lub w sklepie (w przypadku osobistego odbioru zamówionych Towarów),
d) karta kredytowa i karta płatnicza - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line.

Płatności w formach, o których mowa w lit. a., c. i d. powyżej możliwe są jedynie w przypadku dostaw realizowanych Transportem Własnym oraz w przypadku osobistego odbioru zamówionych Towarów. Płatność w ten sposób nie jest możliwa, jeżeli dostawa jest realizowana za pośrednictwem Firmy Kurierskiej. Płatność on-line kartą płatniczą może nastąpić jedynie, gdy posiadana przez Zamawiającego karta daje mu taką możliwość.
Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. W przypadku Towarów na wagę, jeżeli rozbieżność pomiędzy ilością wskazaną w Zamówieniu, a dostarczoną Zamawiającemu wynosi więcej niż +/-5%, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z odbioru takiego Towaru, bądź do rezygnacji z odbioru całego Zamówienia, a Sprzedawca niezwłocznie zwraca Zamawiającemu Cenę, o ile została ona uiszczona przez Zamawiającego z góry.
Koszty dostarczenia Towaru (o ile występują), które oprócz Ceny za Towar ponosi Zamawiający, są podawane na stronie owocowyswiat.pl przy składaniu Zamówienia. W przypadku miejscowości, w których Zamawiający nie zapewnia dostawy Transportem Własnym, Koszty dostarczenia Towaru (w tym pobrania) obejmują koszty przesyłki kurierskiej, którą przesyłany jest Towar do Zamawiającego, o ile usługa taka jest dostępna. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał jako formę dostawy Firmę Kurierską, koszty przesyłki kurierskiej są widoczne dla Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia Towaru .

IV. Dostawa
Możliwość i formę odbioru/dostawy Zamówienia (odbiór osobisty w sklepie, dostawa Firmą Kurierską lub Transportem Własnym, a także dostępność Towarów wraz z obowiązującymi Zamawiającego Cenami, Zamawiający może sprawdzić na www.owocowyswiat.pl, . Sprzedawca realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Transportem Własnym, wyłącznie na terenie miasta Szczecin. W pozostałych miejscach możliwa jest realizacja Zamówienia wyłącznie za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub osobisty odbiór Zamówienia przez Zamawiającego w sklepie.
Dostawa za pośrednictwem Firmy Kurierskiej odbywa się w miejscowościach, w których Zamawiający nie zapewnia Transportu Własnego.
W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.
Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.
W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.
Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.

V. Prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru dostępny jest na dole strony.
W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w ust. 1 powyżęj, Zamawiajacy może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres: Owocowy Świat Krzysztof Kur ul. Przyjaciól Żołnierza 4, 71-670 Szczecin.
Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
Sprzedawca zwraca Zamawiającemu należność za odesłany przez Zamawiającego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.

VI. Reklamacja Towaru
Reklamacje można składać:
bezpośrednio u Dostawcy w razie odbioru Zamówienia od Dostawcy Transportem Własnym;
lub
poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@alma24.pl
lub
w każdym ze Sklepów.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.
Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.
Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
VII. Ochrona danych osobowych
Zamawiający dokonując rejestracji na stronie www.owocowyswiat.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.
Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
VIII. Obsługa plików Cookies
Korzystający z sklepu internetowego www.owocowyswiat.pl wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
IX. Postanowienia końcowe
We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.